Heuts OG logo
Vorige slide
Volgende slide
Heuts OG logo

Nieuwbouw bedrijfshal met kantoor bedrijventerrein Sittard Noord

Het is ons een genoegen om u een nieuwbouw bedrijfshal op het industrie- / bedrijventerrein Sittard Noord te Sittard aan te mogen bieden.

Een nieuw te bouwen kleinschalige bedrijfshal met kantoor geschikt voor commerciële doeleinden.

Omschrijving

Wij bieden u de mogelijkheid tot het huren van een bedrijfshal met kantoorruimte. De bedrijfshal wordt in overleg met de toekomstige huurder gerealiseerd.

Het betreft een bedrijfshal van 740 m² VVO, waarvan ca. 50 m² kantoor voorzien van een overhead poort, parkeerfaciliteit en voldoende ruimte voor bestelwagens.

Bestemming
Hoofdbestemming: Bedrijfshal

Oppervlakten
Perceeloppervlakte: 1.512 m², met kadastrale registratie gemeente Sittard, sectie K, nummer 3866;

Object
Het object betreft een bedrijfshal met kantoorruimte.
Kantoorruimte: 50 m²
Bedrijfshal: 740 m²

Ontwerp / indeling
Kantoorruimte
De kantoren van de bedrijfshal is ca. 50 m² VVO, die overwegend gesitueerd zal zijn op verdieping. Wat betreft de afwerking wordt gedacht aan systeemplafonds v.v. LED-verlichtingsarmaturen, airconditioning, kitchenette, toiletfaciliteit en een alarminstallatie. Omvang, indeling en (technische) voorzieningen kunnen in samenspraak evenwel nader worden afgestemd en ingericht.

Bedrijfshal
De bedrijfshal omvat circa 740 m² VVO op begane grond. De inpandige hoogte van de hallen bedraagt circa 8,5 m¹ onder de tussenspanten. Hierbij is sprake van systeembouw met een vrije overspanning, waardoor het plaatsen van stelling en dergelijke uitstekend mogelijk zal zijn. Een bedrijfsvloer met voldoende draagvermogen, elektrische overheadpoorten op maaiveldniveau.

Bestemming/bedrijfsdoeleinden
De Vigerende bestemming luidt “Gemengd” (milieucategorie 1 t/m 4.2)

Bereikbaarheid
Auto
De locatie is goed bereikbaar. De autoweg N-276 (Hasseltsebaan) is binnen 1 minuut bereikbaar via doorgaande wegen. Deze autoweg staat in directe verbinding met de autowegen N-279 en N-294 waarbij de snelwegen richting Aken (Duitsland via A76), Maastricht (Nederland – A79), Antwerpen (België – A76) en Eindhoven (richting A2) goed bereikbaar zijn.

Openbaar vervoer
Het object is op loopafstand gelegen van de bushalte Millenerweg te Sittard, welke in directe verbinding staat met het NS-Station Sittard.

Parkeren
Op het verharde buitenterrein is voldoende parkeergelegenheid voorhanden.

Prijzen
De volgende huurprijzen kunnen als indicatie worden aangehouden, in overleg met de huurder nader te specificeren. Bedrijfshal/Warehouse: € 65,- Mezzanine: € 40,-, Kantoor: € 125,-., Parkeerplaats (personenwagen): € 150,-. Alle bedragen zijn per m² VVO / plaats en op jaarbasis exclusief BTW.

Betalingswijze
Betaling door huurder aan verhuurder geschiedt per maand vooruit. Voor of uiterlijk op de eerste dag van iedere betalingsperiode dient de betalingsverplichting van huurder aan verhuurder te zijn voldaan.

Huurtermijn
Standaard: vijf (5) jaar en telkens verlengingsperioden van vijf (5) jaar.

Servicekosten
De servicekosten worden door huurder zelf geregeld.

Beschikbaarheid
Doelstelling is om binnen 6 maanden na ondertekening van de huurovereenkomst operationeel te zijn.

Opzegtermijn
12 maanden voor einde huurovereenkomst

Duurzaamheid
Nader te bepalen

Huurindexering
Indexering van de huurprijs geschiedt jaarlijks voor het eerst 1 jaar naar huuringang op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2006-100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zekerheidsstelling
Huurder dient voor of uiterlijk op de huuringangsdatum een bankgarantie (conform model ROZ) ter grootte van minimaal 3 maanden huurpenningen, servicekosten alsmede de hierover verschuldigde omzetbelasting te hebben gesteld. Indien partijen samen overeenkomen dat hiervoor in de plaats een waarborgsom gestort mag worden, dient deze gestort te zijn voorafgaand aan de ingebruikname van het object.

Omzetbelasting
Huurder is over de huurpenningen alsmede de servicekosten omzetbelasting verschuldigd. Ingeval huurder niet aan de gestelde criteria voor belaste verhuur voldoet, wordt de huurprijs verhoogd ter compensatie van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor BTW belaste huur.

Huurovereenkomst
Standaardmodel ROZ (Raad voor Onroerende Zaken) met bijbehorende algemene bepalingen.

Bouwjaar: 2022/2023

Bekijk op de kaart